روش تزریق چربی که به آن اصطلاحا تزریق ژل لیفتینگ نیز می گویند، به منظور پر کردن خطوط اخم، لبخند، چین و چروک، گود رفتگی ها و…به کار می رود. ژل لیفتینگ در دو مدل دائمی و موقتی تزریق می شود که مدل موقتی آن بین ۶ تا ۱۸ ماه پایداری دارد و مدل دائم آن نیز خود سه نوع مختلف دارد که با توجه به سلیقه و میزان هزینه ی فرد استفاده می شود. در تزریق ژل لیفتیگ اغلب تزریق در ۸ نقطه ی مختلف صورت انجام می شود تا ژل به صورت طبیعی زیر پوست پخش شود.