روش FUT:

این روش اصطلاحا کاشت مو با جراحی نیز نام دارد. در روش FUT نوار باریکی و ممتدی را از کنار گوش چپ تا راست جدا می کنند و سپس با جراحی و جدا سازی گرفت های مو در ابعاد کوچک، اقدام به کاشت مو در مناطق مورد نیاز می نمایند. اگرچه روش FUT اولین شیوه ی کاشت مو در جهان بود اما امروزه به علت به کار بردن جراحی، وجود خونریزی، گاها ایجاد زخم های عمیق که بر جا می مانند و بیهوشی منسوخ شده است.

روش BHT:

در این روش به جای برداشتن موی سر از موهای نواحی دیگر بدن همچون موهای سینه، پا، دست و حتی نواحی تناسلی استفاده کرده و بر روی سر کشت می دهند.

روش FUG:

از این روش بیشتر در مواردی استفاده می شود که یا روش های دیگر جواب نداده اند و یا اگر هم موفقیت آمیز بوده اند، نتیجه ی مورد نظر را در حد کمال به وجود نیاورده اند؛ در واقع روش FUG، روشی مکمل برای دیگر شیوه های کاشت مو است.

روش SUT:

این روش در حال حاضز جز بهترین روش های کاشت مو می باشد که بدون جراحی، استفاده از مواد بیهوشی و حتی درد و خونریزی صورت می گیرد. علاوه بر موارد ذکر شده بیمار با استفاده از این روش حتی دوران نقاهت و مراقبت را نیز نخواهد داشت. در شیوه ی SUTبرداشت تارهای مو توسط دستگاه تمام اتوماتیک انجام می شود. ساده ترین توضیح در مورد چگونگی عملکرد این روش آن است که با استفاده از دستگاه در یک جلسه می توان چهارده هزار تار موی انسان را از نواحی پر پشت جدا کرده و به نواحی کم پشت منتقل کرد و کاشت.

روش FUE:

و در پایان روش FUE وجود دارد که در حال حاضر در برخی از مراکز استفاده می شود. این شیوه شامل تمام اقدامات و روش های ذکر شده می شود که به نوعی مکمل دیگر موارد نیز به شمار می رود. البته بسیاری از افراد روش FUE را با عنوان روش FIT نیز می شناسند.